Dane osobowe

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do naszych podstawowych obowiązków. W związku z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi mającymi przepisami prawa informujemy Państwa o prawach z jakich możecie skorzystać, a także spełniamy nasz prawny obowiązek informacyjny wobec wszystkich, którzy korzystają, lub będą chcieli skorzystać z naszych usług.

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji dot. wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmian umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję zapisów dot. ochrony danych osobowych.

Administrator Danych

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Kropka w kratkę Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kajki 74.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy w celu świadczenia naszych usług?

Zbieramy dane osobowe bezpośrednio od Państwa i za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą. Zbieramy tylko i wyłącznie dane zwykłe, nie ingerując w żaden sposób w szczególną kategorię danych.

Zbieramy dane na potrzeby realizacji:

 • zamówień w sklepie internetowym – imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu

 • wysyłki newslettera – imię i nazwisko, adres e-mail

 • odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym – imię i nazwisko, adres e-mail

 • kontaktu z nami w sposób inny niż poprzez Internet (np. telefonicznie, pocztą tradycyjną).

W jakim celu wykorzystujemy przekazane nam dane?

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celu oferty naszych usług, w tym:

 • przetwarzania zamówień, w tym obsługi, weryfikacji, jak i wysyłki zamówionych towarów, wystawiania faktur,

 • wysyłki informacji handlowej,

 • świadczenia usług odpowiedzi na zadane zapytania.

Możemy wykorzystywać dane osobowe również w sytuacjach kiedy odrębne przepisy prawa nakładają na nas taki obowiązek.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Co do zasady przekazane nam dane osobowe przechowujemy tak długo, aż nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia swoich danych.

Komu udostępniamy przekazane nam dane osobowe?

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przekazujemy dane osobowe organom, które na mocy prawa, mogą żądać od nas przekazania Państwa danych. W ramach świadczonych usług Państwa dane przekazujemy:

 • firmom transportowym / kurierskim realizującym dostawę zamówionego towaru,

 • dostawcy usług płatniczych/bankowych,

 • dostawcy usług marketingowych/telemarketingowych,

 • dostawcy usług badania rynku,

 • dostawcy usług informatycznych,

Państwa prawa

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem mają Państwo prawo do:

 • uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji,

 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

 • przenoszenia danych,

 • w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania,

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek dane, które są niepoprawne, lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o informacje pod adresem e-mail: biuro@kropkawkratke.pl, lub za pomocą poczty tradycyjnej, aby umożliwić nam przetwarzanie prawidłowych i aktualnych ewidencji.